Upute za ocjenjivanje

U sklopu petog festivala vina Dubrovnik FestiWine održat će se natjecanje/ocjenjivanje prethodno prijavljenih vina temeljem kvalitete ocijenjene od strane ocjenjivačkog suda.

U nastavku možete naći sve potrebne informacije vezane uz ocjenjivanje vina na ovogodišnjem natjecanju:

Sadržaj:

 

Sudionici

Na ocjenjivanju vina Dubrovnik FestiWine 2018. mogu se prijaviti isključivo vina proizvedena u skladu s važećim propisima, puštena u promet temeljem rješenja ovlaštene institucije te namijenjena prodaji. Sudionici moraju jamčiti ujednačeni sadržaj boca punjenih iz iste vinske partije. Za svaki prijavljeni uzorak vina potrebno je dostaviti najmanje 4 (četiri) iste potpuno opremljene boce (čep, etiketa, kapica) originalnog punjenja (0,75 ili 1,50 lit, odnosno 0,75 lit ili 0,50 lit ili 0,375 lit za slatka ili pojačana vina). Na svakoj etiketi boce s vinskim uzorkom potrebno je napisati: Nekomercijalni vinski uzorak za Dubrovnik FestiWine. Dubrovnik FestiWine će boce pažljivo i odgovarajuće uskladištiti. Rizik kvarenja za transporta ili skladištenja posebno zbog neodgovarajuće preventivne zaštite leži na sudioniku.

Vinski uzorci moraju biti prijavljeni i dostavljeni osobno ili kurirom od 26. ožujka do zaključno 05. travnja 2018. radnim danom u vremenu od 09:00 do 13:00 sati na adresu:

Hotel Excelsior Dubrovnik
Frana Supila 12, 20 000 Dubrovnik 

kontakt osoba gospodin Zoran Dragosavac
mobitel 091 430 040

Uz svaki vinski uzorak potrebno je dostaviti i najmanje jedan primjerak kompletne etikete. Vinski uzorci prijavljuju se potpuno ispunjenom prijavnicom sa svim podacima o proizvođaču i vinima. Uz popunjenu prijavnicu potrebno je za sva prijavljena vina dostaviti kopije rezultata laboratorijskih analiza temeljem kojih su vina puštena u promet. Vinski uzorci se neće zaprimati nakon 05. travnja 2018. bez obzir na razlog kašnjenja.

Nasumce odabrani uzorci mogu se analizirat u ovlaštenom laboratoriju. Ako se rezultati analize nasumce odabranog uzorka ne budu podudarali s dostavljenim podacima, analizirani uzorak će se odmah isključiti isto kao i svi ostali vinski uzorci istog sudionika. Boce vina koje iz bilo kojeg razloga budu isključene iz ocjenjivanja neće biti vraćene sudioniku.

Naknada

Za sudjelovanje na natjecanju/ocjenjivanju vina plaća se naknada u iznosu od 100,00 kuna + PDV po uzorku vina.
Dubrovnik PartneR d.o.o. će u ime i za račun Dubrovnik FestiWinea ispostaviti odgovarajući račun s obračunatom naknadom za prijavljena vina.

Ocjenjivanje

Vinske uzorke ocjenjivat će međunarodni ocjenjivački sud sastavljen od višečlanih komisija/panela. Broj komisija/panela ovisi o broju vina prijavljenih na ocjenjivanje. Sastav ocjenjivačkog suda, odnosno ocjenjivačkih panela samostalno određuje Dubrovnik FestiWine.

Organizator se obvezuje ostvariti osnovni princip ocjenjivanja, a to je apsolutna anonimnost čime ocjenjivači u niti jednom trenutku ne smiju biti upoznati s identitetom ocjenjivanog uzorka. Vina će biti ocjenjivana metodom 100 pozitivnih bodova. Ocjenjivači će svoje ocjene upisati na ocjenjivačkim listićima, zbrojiti ostvarene bodove i potpisati ocjenjivačke listiće. Ostvarena ocjena vina jest prosječni broj zbrojenih bodova dodijeljenih od ocjenjivača u panelu, nakon odbacivanja najviše i najniže postignute ocjene. 

U slučaju vina s greškom otvorit će se nova boca istog uzorka vina i ponoviti ocjenjivanje na koncu ocjenjivanja pripadajuće kategorije. Ukoliko se ponovo utvrdi greška vino će biti diskvalificirano.

 

Nagrade i priznanja

Temeljem ostvarene bodovne ocjene vinima će se dodijeliti sljedeća odličja:

VELIKA ZLATNA MEDALJA:             95 od 100

ZLATNA MEDALJA:                           90 do 95

SREBRNA MEDALJA:                        85 do 90

BRONČANA MEDALJA:                     80 do 85

Za svako vino dodijelit će se odličje u obliku diplome u koju će se upisati podaci o natjecanju, vinu i vinaru.

Ukoliko bi broj odličja bio veći od 30% od ukupnog broja ocjenjivanih uzoraka, odličja se neće dodijeliti uzorcima s nižim bodovnim ocjenama.

Vina koja osvoje odličja dobit će pravo na boci nositi posebno dizajnirane oznake. Oznake za boce vlasništvo su Dubrovnik FestiWinea pa se mogu koristiti po dopuštenju i uvjetima Dubrovnik FestiWinea.

Temeljem rezultata ocjenjivanja proglasit će se sljedeći pobjednici, odnosno najbolje ocijenjena vina po kategorijama ukoliko u njihovim kategorijama bude najmanje 5 (pet) ocjenjivanih uzoraka:

Dubrovnik FestiWine Trophy 2018.

 • Najbolje ocijenjeno crno vino
 • Najbolje ocijenjeno ružičasto vino
 • Najbolje ocijenjeno bijelo vino
 • Najbolje ocijenjeno desertno vino
 • Najbolje ocijenjeno pjenušavo vino
 • Najbolje ocijenjeni Plavac mali
 • Najbolje ocijenjeni Pošip
 • Najbolje ocijenjeni Grk
 • Najbolje ocijenjena Malvasija dubrovačka
 • Najbolje ocijenjeni Rukatac/Maraština
 • Najbolje ocijenjeni Tribidrag/Zinfandel/Primitivo
 • Najbolje ocijenjeno crno vino Dubrovačko-neretvanske županije
 • Najbolje ocijenjeno ružičasto vino Dubrovačko-neretvanske županije
 • Najbolje ocijenjeno bijelo vino Dubrovačko-neretvanske županije
 • Najbolje ocijenjeno desertno vino Dubrovačko-neretvanske županije
 • Najbolje ocijenjeno pjenušavo vino Dubrovačko-neretvanske županije 
 • Najbolje ocijenjeno vino vinogorja Pelješac
 • Najbolje ocijenjeno vino vinogorja Konavle
 • Najbolje ocijenjeno vino vinogorja Korčula
 • Najbolje ocijenjeno vino vinogorja Lastovo
 • Najbolje ocijenjeno vino vinogorja Neretva
 • Najbolje ocijenjeno vino vinogorja Komarna
 • Najbolje ocijenjeni Dingač
 • Najbolje ocijenjeni Postup
 • Najbolje ocijenjeno crno vino preporučene maloprodajne cijene do 50,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno ružičasto vino preporučene maloprodajne cijene do 50,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno bijelo vino preporučene maloprodajne cijene do 50,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno crno vino preporučene maloprodajne cijene od 50,00 do 100,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno ružičasto vino preporučene maloprodajne cijene od 50,00 do 100,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno bijelo vino preporučene maloprodajne cijene od 50,00 do 100,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno crno vino preporučene maloprodajne cijene iznad 100,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno ružičasto vino preporučene maloprodajne cijene iznad 100,00 kuna
 • Najbolje ocijenjeno bijelo vino preporučene maloprodajne cijene iznad 100,00 kuna

Rezultati ocjenjivanja i osvojeni naslovi po kategorijama prvo će biti objavljeni na svečanom otvaranju izložbe vina, potom će se dostaviti medijima i biti objavljeni na Dubrovnik FestiWine web stranicama. Rezultati za vina koja budu ocjenjena sa 70 ili manje bodova neće biti objavljeni.

Obveze

Prijavom vina na ocjenjivanje/natjecanje sudionik(ca) prihvaća pravila Dubrovnik FestiWinea te posebno prihvaća odluke ocjenjivačkog suda kao konačne.

Prijavom sudionik(ca) izjavljuju da su vlasnici etiketa i sadržaja etiketa na dostavljenim bocama te da dopuštaju Dubrovnik FestiWineu slobodno objavu istih u Dubrovnik FestiWine publikacijama i na Dubrovnik FestiWine web stranici. Fotografije napravljene od strane Dubrovnik FestiWinea mogu biti upotrjebljene za PR objave.

Dubrovnik FestiWine se obvezuje prihvatiti pravovaljane pravovremeno dostavljene vinske uzorke, upisati prispjele uzorke u službeni dnevnik ocjenjivanja, uskladiti istovjetnost podataka iz prijavnog listića, kopije rezultata analize s podacima s etikete na boci, odgovarajuće uskladištiti uzorke, uključiti uzorke u postupak ocjenjivanja, obraditi rezultate ocjenjivanja, osigurati i dodijeliti odgovarajuće diplome, plakete i nagrade, objaviti rezultate ocjenjivanja i dostaviti rezultate svakom sudioniku ocjenjivanja.

 

jeste-li-znali-pozadina

JESTE LI ZNALI?

Grozd Rukatca s dva grozdića podsjeća na tijelo s dvije ruke
Idi na vrh