Vinogorje Pelješac

Vinogorje Pelješac sa svojom ukupnom dužinom od 72 km zasađeno je sa oko 950 ha vinograda. Na ovim površinama zasađeno je 90% crnih sorti i to sorta plavac mali.

Plavac mali je autohtona sorta ovog kraja i kao takva kroz vjekovni period adaptacije kraju i klimi na ovom i sličnim terenima daje najbolje rezultate. Kako je to sorta škrtih terena i kako na tim terenima daje izvanredne rezultate, sadnja plavca malog uglavnom se forsira na padinama i južnim ekspozicijama. Pelješac se može ponositi bogatstvom položaja na svojim brežuljcima ipadinama, sa kojih su iznjedrena vina izvrsne kakvoće.

Na samom ulazu na Pelješac iznad luke Prapratno padine su prekrivene vinogradima koje daju vino Stagnum.

Položaji vinograda na terenima Dingača gdje sunce dvaput obasjava lozu: prvi put direktnim zračenjem po vinogradu, a drugi put u lomu svjetlosti od mora prema vinogradu je nešto što se rijetko doživljava i što daje specifičnost terenu i lozi. Sve se to odra-žava u konačnici u kakvoći vina.

Postup je još jedan biser Pelješca.Na svim ovim terenima, kao i na puno drugih, plavac mali je našao svoje mjesto, i od svakog terena uzeo njegovu specifičnost i pretočio u svoje bobice. 

Karakteristika plavca malog je da na ovakvim terenima daje grožđe sa izuzetno velikim šećerima, i umjerenim kiselinama. Još jedna je velika specifičnost ovog kultivara vinove loze, a to je neujednačenost zriobe bobica pa se na jednom grozdu mogu naći bobice od svijetlije boje (nedozrela) do suhvica. Ova nedozrela bobica vinu će dati jednu lepršavu svježinu a suhvica punoću i jedno bogatstvo mirisa na suho voće. Pokožica plavca malog obiluje bojenim materijama, pa su i vina boje od rubin crvene do tamno rubin crvene i rubin granatne boje.

Kako su ovo sve vina koja obiluju visokim sadržajem alkohola koji pri kušanju osim što daje osjećaj jakosti i opojnosti, daje i osjećaj slasnosti. Plavac mali ima još jednu veliku karakteristiku a to je mogućnost da kroz vrijeme svog odležavanja razvije tercijalne, ali i zadrži primarne arome, pa se tako kod njega pri kušanju susrećemo sa svježim voćnim aromama a isto tako sa aromama prosušenog voća.

jeste-li-znali-pozadina

JESTE LI ZNALI?

Pošip je autohtona vinska sorta dubrovačko-neretvanske županije
Idi na vrh